1. Τα εμπορεύματα μας είναι άρτια, πρώτης ποιότητας και συνοδεύονται με τις εγγυήσεις των από τις κατασκευάστριες εταιρίες και από την εταιρία μας. Επιστροφές αρτίων εμπορευμάτων Δεν Γίνονται Δεκτές και δεν Πιστώνονται, επιστρέφουν στον αποστολέα με το ίδιο δελτίο.

2. Τα εμπορεύματα ελέγχονται εξονυχιστικά και υπογράφονται από δύο διαφορετικούς υπαλλήλους μας για την καταλληλότητά τους και μετά συσκευάζονται.

3. Γίνονται δεκτά μόνον Εμπορεύματα που τυχόν φέρουν κατασκευαστικό πρόβλημα, αφού αυτό έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς στην εταιρία με περιγραφή του προβλήματος και συνοδευόμενο με φωτογραφίες στο mail : amco@amcogr.gr ΜΕΧΡΙ 10 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου/απόδειξής μας.

4. Τα εμπορεύματά, όπως αναφέρεται και στο τιμολόγιο/απόδειξη ταξιδεύουν με κίνδυνο του αγοραστή διότι πριν την αποστολή των γίνεται πολύ προσεκτικός έλεγχος στις αποθήκες μας και παραδίδεται στις μεταφορικές εταιρίες οι οποίες τα αποδέχονται και υπογράφουν τις συνοδευτικές φορτωτικές των.

Εσείς ως αποδέκτες, πρέπει κατά την παραλαβή των να τα ελέγχετε και αν τυχόν είναι σπασμένα ή ραγισμένα να μην τα δέχεστε και να απαιτείτε την αξία των από την μεταφορική εταιρία σας . Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΕΧΕΙ εφόσον έχουν φύγει άρτια από τις αποθήκες μας και έχει υπογράψει φορτωτική η μεταφορική εταιρία.

5. ΑΚΥΡΩΣΗ παραγγελίας ή οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα είναι έγκυρη χωρίς την αποδοχή της AMCO και σε κάθε περίπτωση ο αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για ζημιές που θα προκληθούν από την ακύρωση της παραγγελίας με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της εταιρίας AMCO.

Εγγραφή νέου χρήστη